Ser un PJ. Como alcanzar el éxito

De la mano de Miguel García Seoane y José Luis Casteleiro Santos, viene este gran éxito de un libro que te ayudará a mejorar tu autoconfianza. Son ya sin duda, un referente en Galicia y en Ferrol, su ciudad natal. 

“Quixemos compartir a nosa filosofía de vida” afirman Casteleiro e García, autores do libro “Ser un PJ”

“Quixemos compartir a nosa filosofía de vida” afirman Casteleiro e García. O título fai referencia a unha anécdota de baloncesto, pero en realidade pretende difundir confianza: “Ser único, diferente, manexar ferramentas para adaptarnos a cada situación” explican. “Con confianza, adicación e esforzo, pode alcanzarse calquera meta que nos fixemos, pero hai que establecer obxectivos a longo e a curto prazo”.

 

​PORTADA DEL LIBRO 'SER UN PJ'

 

 

Mellorar a calidade de vida, enriquecendose como persoa. Iso é o que pretenden Miguel Garcia Seoane e José Luis Casteleiro, autores do libro “Ser un PJ. Cómo alcanzar el éxito”. A través dunha autobiografía figurada, o libro recollen anécdotas, experiencias e consellos útiles que pretenden constituir un apoio na vida persoal e profisional. Casteleiro e García queren “mellorar a calidade de vida, desenvolver a autoconfianza e dar claves para alcanzar o éxito”.